Privacyverklaring

Inleiding

Grow Recruitment Food & Agri  B.V. (hierna te noemen Grow Recruitment) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website www.grow-recruitment.com van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Grow Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikken we over informatie van kandidaten en werkgevers. Grow Recruitment garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie wordt verzameld.

Gegevensverzameling- en gebruik

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Grow Recruitment en ingeschreven wil worden als kandidaat dient het Privacy Statement te accepteren. Daarbij geeft u ons toestemming persoonlijke informatie te gebruiken.

De informatie die verzameld wordt, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw inschrijving door Grow Recruitment. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

* om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze experts interessante vacatures te selecteren en deze per e-mail aan u toe te zenden.

* Service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van de website nodig hebt. (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten)

Wij delen uw gegevens binnen het kleine gespecialiseerde experts team van Grow Recruitment (De contactgegevens zijn te vinden op onze website), indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Uw cv en gerelateerde gegevens worden, naast dat ze gedeeld worden met experts van Grow Recruitment, met uw toestemming naar potentiële werkgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Bekendmaking van uw informatie

Kandidaten mogen altijd weten welke informatie Grow Recruitment over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen, rectificatie of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@grow-recruitment.com

Cookies

Grow Recruitment gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies, deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies, deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Analytics, we slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op (Analytics). Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site. De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Overig

  • Er is geen sprake van een contract met kandidaten. Grow Recruitment werkt vanuit opdrachten van werkgevers.
  • Er zijn geen geautomatiseerde mailingen of besluitvormingen.
  • Persoonsgegevens van zakelijke relaties, (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden). Grow Recruitment verwerkt die persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
  • Grow Recruitment doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Grow Recruitment met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn.

De bewaartermijnen van persoonsgegevens die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen

Contact/Bezwaar

Heeft u vragen, opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens door Grow Recruitment, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@grow-recruitment.com. Indien u klachten heeft over ons Privacy Statement kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Statement

Grow Recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website www.grow-recruitment.com